Merkeordninger og standarder

Logo for Olje- og energidepartementet
Energimerking av produkter Opprinnelsesgarantier Økodesign

Energimerking av produkter

Energimerking av energirelaterte produkter stiller informasjonskrav til produsenter og leverandører. Produkter som omfattes skal ha et energimerke som skal hjelpe forbrukeren til å velge de mest energieffektive produktene. Produktene får karakter på en syvdelt skala (hvor A+++ er det beste) som vises på en informasjonsblankett på produktet.

Bildet viser energimerke for vaskemaskiner.

Last ned som bilde (PNG)

Bildet viser energimerke for vaskemaskiner.
Bildet viser energimerke for vaskemaskiner.

EU utarbeider løpende produktspesifikke regler der kravene til de enkelte produktene spesifiseres. De reglene som til nå er utarbeidet og innført i Norge omfatter for eksempel kjøle- og fryseapparater til husholdningsbruk, oppvask- og vaskemaskiner til husholdningsbruk, klimaanlegg, tørketromler, belysning, fjernsyn og elektriske stekeovner.

Nytt energimerke

EU vedtok i 2017 å oppdatere energimerket. Dette innebærer blant annet ny karakterskala som går fra A til G uten videre oppdeling. Det vil si at karakterene A+ til A+++ forsvinner. Det blir også nye regler for hvordan produkter skal fordeles på karakterskalaen. Norge jobber med å innføre de samme kravene

Opprinnelsesgarantier

Opprinnelsesgarantier ble introdusert i fornybardirektiv I (2001/77/EF). Alle produsenter av fornybar elektrisitet har rett til å få utstedt opprinnelsesgarantier. Bestemmelsen om opprinnelsesgarantier ble videreført i fornybardirektiv II (2009/ 28/EF), der også fornybar varme og kjøling ble omfattet.

En opprinnelsesgaranti er et bevis på at det er produsert en megawattime (MWh) elektrisitet fra en spesifisert energikilde.

 

Opprinnelsesgarantier er omsettelige og et anlegg som er godkjent for opprinnelsesgarantier er godkjent i fem år, deretter må anlegget godkjennes på nytt. Flere land deltar i et internasjonalt samarbeid som sikrer at det blir ført oversikt over kjøp og salg av opprinnelsesgarantier. I Norge fører Statnett registeret, og NVE fører tilsyn med opprinnelsesgarantiordningen. Opprinnelsesgarantier utgjør ikke en støtte som kan sies å utløse utbygging av ny produksjon, men kan brukes i markedsføring. Noen land, herunder Norge, har lagt til rette for å bruke opprinnelsesgarantier i varedeklarasjon av strøm. Krav til at el-leverandører skal oppgi produksjonsmiks i en varedeklarasjon følger av EUs elmarkedsdirektiv. Det er ingen krav fra EUs side om å bruke opprinnelsesgarantiene i denne sammenheng. For eksempel kan man bruke produksjonsstatistikken til varedeklarasjon.

Økodesign

Økodesigndirektivet stiller krav om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter som skal omsettes i EUs indre marked. Direktivet retter seg mot produsenter/importører og omfatter både husholdningssektoren, tjenesteytende sektor og industri (utenom transportmidler). Dersom bestemte krav til miljøvennlig utforming er oppfylt, får produktet bære CE-merket - som er inngangsbilletten til EUs indre marked. Økodesignkravene er ment å fjerne de minst energieffektive produktene fra markedet og redusere miljøbelastningen i alle livsfaser for et energirelatert produkt.

På samme måte som under energimerkedirektivet utarbeider EU produktspesifikke regler løpende under økodesigndirektivet. EU har varslet at økodesignkravene i fremtiden i større grad vil omfatte krav knyttet til sirkulærøkonomi. Disse kravene vil kunne handle om ressursbruk, mulighet for reparasjon og resirkulering. De reglene som til nå er utarbeidet og innført i Norge omfatter for eksempel digitale dekodere, elektriske og elektroniske apparaters energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand, belysning, elektromotorer, kjøle- og fryseapparater til husholdningsbruk, sirkulasjons- og vannpumper, klimaanlegg og komfortvifter, oppvask- og vaskemaskiner til husholdningsbruk, industrivifter, tørketromler og fjernsyn.

Oppdatert: 03.01.2019