Norsk energiforsyning

Logo for Olje- og energidepartementet

NORSK ENERGIFORSYNING

Energiforsyningen i Norge består av alle deler av energisektoren innenlands som produserer, omsetter og frakter energi til sluttbrukere. Kraftproduksjon utgjør klart den største delen.

Hovedegenskaper ved den norske kraftforsyningen:

Fornybar

Fleksibel

Markedsbasert

Integrert

Sikker

FORNYBAR KRAFTPRODUKSJON

Vannkraft står for 96 % av produksjonskapasiteten

Norge er den 7. største vannkraftprodusent i verden

Over 1500 små og store vannkraft over hele landet

Vindkraft står for 2 % av produksjonskapasiteten

Les mer

FLEKSIBEL VANNKRAFT

50 prosent av magasinkapasiteten i Europa

Over 1000 magasiner

Lagringskapasitet tilsvarende 4,5 millioner norske husholdninger

Les mer

Markedsbasert kraftproduksjon

Velfungerende markeder legger til rette for god ressursutnyttelse, innovasjon og forsyningssikkerhet

Kraftprisen bidrar til at det investeres i tilstrekkelig ny produksjonskapasitet.

Kraftprisen gir signaler om ressurssituasjonen og bidrar til den kortsiktige balanseringen av produksjon og forbruk.

Les mer

INTEGRERT KRAFTSYSTEM

Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked som er videre integrert med det Europeiske markedet.

Norge har handlet kraft med utlandet siden 60- tallet.

Samarbeid på tvers av landegrenser gir bedre forsyningssikkerhet og en mer effektiv ressursutnyttelse.

Les mer

EN SIKKER STRØMFORSYNING

Alle viktige samfunnsfunksjoner, næringsliv og husholdninger er avhengige av en pålitelige strømforsyning

Leveringspåliteligheten i Norge er stabilt god, og er nærmere 99,99 %.

Les mer
Til toppen