Norsk energiforsyning

NORSK ENERGIFORSYNING

Energiforsyningen i Norge består av alle deler av energisektoren innenlands som produserer, omsetter og frakter energi til sluttbrukere. Kraftproduksjon utgjør klart den største delen.

Hovedegenskaper ved den norske kraftforsyningen:

Fornybar - Fleksibel - Markedsbasert - Integrert - Sikker

KRAFTPRODUKSJON

Norsk kraftforsyning har den høyeste fornybarandelen og de laveste utslippene i Europa.

Les mer

Varmeforsyning

Norge har et kaldt klima og en stor del av energibruken går til oppvarming. Det meste av oppvarmingen i Norge er basert på elektrisitet.

Strømnettet

Strømnettet utgjør bindeleddet mellom produsenter og forbrukere, og er helt sentral infrastruktur i ethvert moderne samfunn.

Kraftmarkedet

Velfungerende markeder legger til rette for god ressursutnyttelse, innovasjon og forsyningssikkerhet. Kraftprisen bidrar til at det investeres i tilstrekkelig ny produksjonskapasitet. Kraftprisen gir signaler om ressurssituasjonen og bidrar til den kortsiktige balanseringen av produksjon og forbruk.

Les mer

Forsyningssikkerhet

Alle viktige samfunnsfunksjoner, næringsliv og husholdninger er avhengige av en pålitelige strømforsyning. Leveringspåliteligheten i Norge er stabilt god, og er nærmere 99,99 %.

Les mer
Til toppen