Energifakta Norge

Alt du trenger å vite om norsk energisektor
Logo for Olje- og energidepartementet
Alt du trenger å vite om norsk energisektor

LAST NED
TABELLER OG FIGURER

Oversikt over hurtignedlastning av alle grafer, tabeller og figurer på nettsiden

Visste du at...

...Norge satt ny produksjonsrekord med en samlet kraftproduksjon på 157,1 TWh i 2021?

Kraftproduksjon

Det norske energisystemet

Gjennom energipolitikken legges det til rette for effektiv, klimavennlig og sikker energiforsyning.

 

Elektrisitet: 0,7 TWh Bio: 1,7 TWh Gass: 1,3 TWh Petroleumsprodukter: 53,9 TWh Transport Elektrisitet: 3,3 TWh Fjernvarme: 0,015 TWh Bio: 0,1 TWh Gass: 0,02 TWh Petroleumsprodukter: 7,5 TWh Jordbruk/fiske/annet Elektrisitet: 9,8 TWh Gass: 53,9 TWh Petroleumsprodukter: 2,5 TWh Energiproduserende næringer Elektrisitet: 43,5 TWh Varmepumpe: 1,2 TWh Fjernvarme: 0,6 TWh Bio: 3 TWh Gass: 6,7 TWh Petroleumsprodukter: 5,2 TWh Kull og koks: 6,9 TWh Industri Elektrisitet: 22,7 TWh Varmepumpe: 4,5 TWh Fjernvarme: 3,4 TWh Bio: 0,5 TWh Gass: 0,3 TWh Petroleumsprodukter: 2,4 TWh Tjenesteytende næringer Elektrisitet: 33,3 TWh Varmepumpe: 8,4 TWh Fjernvarme: 1 TWh Bio: 5,6 TWh Petroleumsprodukter: 1 TWh Husholdninger Elektrisitet: 8,9 TWh Fjernvarme: 2,9 TWh Tap Elektrisitet: 7,4 TWh Import Elektrisitet: 22 TWh Eksport Elektrisitet: 7,4 TWh Omgivelsesvarme: 6,8 TWh Varmepumpe: 8,4 TWh Varmepumpe: 4,5 TWh Varmepumpe: 1,2 TWh Varmepumper Elektrisitet: 0,8 TWh Omgivelsesvarme: 0,3 TWh Bio: 1,9 TWh Gass: 0,2 TWh Petroleumsprodukter: 0,1 TWh Avfall: 4,9 TWh Fjernvarme: 2,9 TWh Fjernvarme: 1 TWh Fjernvarme: 3,4 TWh Fjernvarme: 0,6 TWh Fjernvarme: 0,015 TWh Fjernvarme Kull/koks Petroleums- produkter Gass Bioenergi Avfall Omgivelsesvarme Sol Elektrisitet: 3,1 TWh Varmekraft Elektrisitet: 2,5 TWh Vindkraft Elektrisitet: 32,5 TWh Uregulerbar vannkraft Elektrisitet: 106 TWh Regulerbar vannkraft Elektrisitet: 8,9 TWh Elektrisitet: 33,3 TWh Elektrisitet: 22,7 TWh Elektrisitet: 43,5 TWh Elektrisitet: 9,8 TWh Elektrisitet: 3,3 TWh Elektrisitet: 0,7 TWh Elektrisitet: 22 TWh Elektrisitet: 106 TWh Elektrisitet: 7,4 TWh Elektrisitet: 32,5 TWh Elektrisitet: 2,5 TWh Elektrisitet: 3,1 TWh ENERGIKILDE FORBRUK

Kan du norsk energihistorie?

Utviklingen av Norge til en energinasjon startet for over hundre år siden. Grunnlaget for det moderne Norge ble skapt da vi klarte å foredle energien i elver og fossefall til kraftproduksjon

Les mer

Norsk energipolitikk

Gjennom energipolitikken legges det til rette for effektiv, klimavennlig og sikker energiforsyning.

I stortingsmelding (Meld. St. 25 2015-2016)) gis det en bred gjennomgang av utviklingstrekk, status og perspektiver for den innenlandske energiforsyningen i Norge.

Les mer