Om energisektoren

Statlig organisering

Kombinasjonen av et stort offentlig eierskap og et mangfold av aktører er særegent for den norske energisektoren. Stortinget setter de politiske rammene for energi- og vannressursforvaltningen i Norge. Regjeringen har den utøvende myndighet, og utfører denne ved hjelp av ulike departementer.

Les mer

Eierskap i energisektoren

Norske kommuner og fylker har store verdier investert i kraftbransjen. Kommuner, fylkeskommuner og staten eier samlet sett om lag 90 prosent av produksjonskapasiteten i landet

Les mer
Til toppen