Om energisektoren

Logo for Olje- og energidepartementet

Statlig organisering

Kombinasjonen av et stort offentlig eierskap og et mangfold av aktører er særegent for den norske energisektoren. Stortinget setter de politiske rammene for energi- og vannressursforvaltningen i Norge. Regjeringen har den utøvende myndighet, og utfører denne ved hjelp av ulike departementer.

Eierskap i energisektoren

Norske kommuner og fylker har store verdier investert i kraftbransjen. Kommuner, fylkeskommuner og staten eier samlet sett om lag 90 prosent av produksjonskapasiteten i landet

Les mer

Verdt å vite om norsk energipolitikk

Målet med norsk energipolitikk er å legge til rette for effektiv, klimavennlig og sikker energiforsyning.

Les mer

Energiforsyningens utvikling i Norge

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon.

Les mer
Til toppen