Magasin

Breiavad i Hjelmeland Rogaland magasin som tilforer vann til Lysebotn kraftverk ved Lysefjordenbilde. Foto: OED
Magasin