Saksgang for utbygging av større vannkraft etter vannressursloven eller reguleringer/overføringer etter vassdragsreguleringsloven