Søylediagram som viser utviklingen i energibruken

Utviklingen i energibruken
Søylediagram som viser utviklingen i energibruken