EU-lovgivning

EØS-avtalen og norsk energipolitikk

Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av EUs indre energimarked. I dag omfatter EØS-samarbeidet om lag 70 rettsakter på energiområdet.

Les mer

EUs energi- og klimapolitikk

EU's energi- og klimapolitikk skal ivareta målsetningen om økt forsyningssikkerhet, bærekraft og konkurransekraft. EUs energiunion er en sentral overbygning for virkemidlene i klima- og energipolitikken.

Les mer

Sentrale direktiver

En rekke av EUs direktiver og forordninger på energiområdet, og tilstøtende områder som klima og forskning, blir innlemmet i EØS-avtalen. Den setter rammevilkårene for samarbeidet på energiområdet.

 

Les mer
Til toppen