Illustrasjon av hovedaktørene i energisertifikat-markedet. Beskrevet i teksten under.

Illustrasjon av hovedaktørene i energisertifikat-markedet. Beskrevet i teksten under.