søylediagrammet viser utviklingen i energibruken

Utviklingen i energibruken
søylediagrammet viser utviklingen i energibruken