Statlig organisering av energi- og vannressursvirksomheten